Consultanții de afaceri furnizează consultanță de management pentru a ajuta organizațiile să-și îmbunătățească performanța și eficiența. Acești profesioniști analizează afacerea și propun soluții care ajută companiile să-și atingă obiectivele. Proprietarii sau conducătorii de companii ar trebui să ia în considerare angajarea consultanților de afaceri atunci când au nevoie de ajutor sau de o altă perspectivă pe calea aleasă, sau au nevoie de un catalizator pentru schimbarea modului în care se desfășoară afacerea lor.

Există o serie de motive pentru care companiile ar trebui să ia în considerare angajarea de consultanți:

 • Expertiza solidă demonstrată;
 • Identifică problemele;
 • Sunt obiectivi;
 • Abordează lucrurile dintr-o perspectivă nouă;
 • Pot asista și pregăti un manager existent;
 • Pot instrui angajații;
 • Asigură continuitate pe parcursul schimbărilor;
 • Pot revigora organizația;
 • Pot ajuta la restructurarea afacerii;
 • Pot ajuta la demararea unei noi afaceri;
 • Pot influența pozitiv organizația și acționarii sau clienții, etc.

Primul pas pentru orice activitate de consultanță de afaceri este faza de descoperire, în care consultantul înțelege afacerea clientului. Un bun consultant de afaceri acordă timp suficient pentru a afla cât mai multe detalii ale afacerii, prin: studierea materialelor de prezentare a companiei, vizitarea unității, discuții cu echipa de conducere și cu angajații, analizarea datelor de proces și financiare etc. În timpul acestei faze, consultantul va înțelege misiunea, cultura, valorile și modul de organizare a companiei, va cunoaște piața în care activează compania și viziunea managementului, va culege informații relevante despre operațiunile existente.

Odată ce s-a realizat o înțelegere aprofundată, consultantul de afaceri va intra în faza de evaluare, în care scopul este de a identifica unde se impune schimbarea. Această fază include identificarea punctelor forte și slabe ale afacerii, a problemelor actuale sau previzibile. Aici se pot include atât problemele deja identificate de management cât și unele noi, observate datorită obiectivității consultantului de afaceri. Totodată, consultantul va identifica oportunități de creștere a volumului, a profitului și de sporire a eficienței.

Urmare a celor identificate pe parcursul fazei precedente, consultantul de afaceri va dezvolta soluții pentru probleme și planuri de valorificare a oportunităților.
În această fază consultantul și angajații companiei trebuie să mențină o comunicare deschisă și clară.

Este important ca proprietarul afacerii să ia sfatul consultantului drept o critică constructivă și nu ca fiind o critică a modului în care a gândit și făcut lucrurile până atunci. Consultantul de afaceri aduce obiectivitate și un punct de vedere proaspăt, în timp ce proprietarul este atașat personal de afacere. Proprietarul trebuie să primească informații de la consultant și să aibă ocazia să-și spună opinia, iar consultantul trebuie să țină cont de opinia proprietarului și să-și revizuiască planurile dacă este necesar.

Odată ce proprietarul și consultantul convin asupra unui plan, consultantul va intra în a treia fază de consultanță, care este faza de restructurare sau implementarea planului. În această etapă, consultantul va exploata la maxim oportunitățile și va elimina obstacolele, va monitoriza progresul planului și va îl va ajusta după cum și dacă este necesar.

Sunt gata să vă ajut în eforturile Dumneavoastră de creșterea afacerii și optimizarea organizației, cu servicii de consultanță de înaltă calitate în următoarele domenii:

Ambele categorii de specialiști – Consultanții și Managerii Interimari, pot furniza companiei Dumneavoastră:

 • Un nivel de gândire avansat și cunoștințe la zi, combinate cu atitudinea proactivă „da, se poate”;
 • Accesul imediat și pe termen scurt la abilitățile de top management;
 • Capacitate de gândire strategică;
 • O abordare independentă și proaspătă;
 • Abilitatea de a dinamiza un proiect critic.

Optați pentru un Consultant dacă:

 • Aveți o problemă punctuală de rezolvat;
 • Nu aveți în organizație resursele, abilitățile sau cunoștințele necesare pentru a dezvolta conceptul;
 • Aveți în organizație resursele necesare  care să implementeze conceptul și să livreze rezultatele.

Optați pentru un Manager Intermediar dacă:

 • Aveți nevoie rapid de un înlocuitor temporar, la cheie, pentru o resursă lipsă din echipa de management;
 • Estimați că rezolvarea problemei va dura câteva luni – de obicei de la 3 la 6 sau chiar mai mult;
 • Nu aveți în organizație nici resursele, abilitățile sau cunoștințele necesare pentru a dezvolta conceptul proiectului, nici capabilitățile de implementare a conceptului și livrare a rezultatelor.
 • Căutați o soluție mai flexibilă și mai eficientă pentru proiectul Dumneavoastră.

Doriți un consultant pentru afacerea Dumneavoastră?